+381 66 24 20 20 Ponedeljak-Petak: 9 - 17 h office@advocate.rs

Stowe Family Law je jedna od najvećih advokatskih firmi u Velikoj Britaniji koja je specijalizovana za porodično pravo. Ima advokatske kancelarije širom zemlje. Na njihovom portalu se može naći mnogo članaka iz oblasti porodičnog prava koje pišu pravnici iz celog sveta.

Tokom 2015. godine Stowe Family Law je objavio 4 članka na engleskom koje je napisala Marija N. Jovanović, koja je u to vreme radila kao pravnik u Pravnoj službi Gradskog centra za socijalni rad u Beogradu. Teme članaka su bile: razvod, usvojenje, zajednička imovina supružnika i surogat materinstvo.

World Bank Group je međunarodna organizacija osnovana 1945. godine. Broji oko 190 članica.

U okviru sekcije Women, Business and Law redovno se obavljaju istraživanja u oblasti porodičnog prava. Svoj doprinos u istraživanju je dao advokat Marija N. Jovanović za šta je od Svetske banke dobila Zahvalnicu 2018. i 2020. godine.

Advokatska komora Beograda broji oko 5.000 advokata koji imaju sedište advokatskih kancelarija na teritoriji grada Beograda.
Advokat Marija N. Jovanović je član Advokatske komore Beograda počev od maja 2018. godine.

Advokatska komora Srbije ima sedište u Beogradu. U okviru nje se nalazi 9 advokatskih komora i to: AK Beograda, AK Vojvodine, AK Zaječara, AK Kosova i Metohije, AK Kragujevca, AK Niša, AK Požarevca, AK Čačka i AK Šapca.
Upisom u imenik advokata advokatske komore Beograda, advokat Marija N. Jovanović je postala ujedno i član Advokatske komore Srbije maja 2018. godine.

Beogradski porodični centar je nevladina organizacija osnovana marta 2020. godine. Cilj BPC je da pomogne roditeljima i pojedincima u prevazilaženju porodičnih problema i uspostavljanju minimuma saradljivosti među roditeljima i partnerima.

 

Evropski pravni institut  je nezavisna, demokratska organizacija koja ima sedište u Beču, Austrija. Broji oko 1.500 individualnih članova i oko 100 institucionalnih članova. Srbija ima 13 članova u ELI, a jedan od njih je i advokat Marija N. Jovanović.

 828 total views,  2 views today