Advokatsku kancelariju MNJ možete kontaktirati na sledeći način: 

Telefon

Radnim danima u periodu od 10h do 16h možete pozvati ili poslati sms poruku na broj 060/070-32-82.

Van radnog vremena, u hitnim situacijama, kao što su npr.nasilje u porodici, otmica deteta i slično, možete poslati sms poruku na broj 067/7733-018.

 

E-mail

Možete nam se obratiti putem e-mail advokat.mnj@gmail.com.

Ukoliko ovim putem tražite pisani pravni savet, molimo vas da uzmete u obzir da kancelarija naplaćuje pisani pravni savet u skladu sa Advokatskom tarifom. Instrukcije o plaćanju ćete dobiti putem e-mail i nakon uplate ćete dobiti pisani pravni savet. 

U cilju efikasnijeg postupanja, predlažemo da nam pre dolaska na prvi sastanak ukratko navedete pravni problem koji imate kako bismo mogli da Vam saopštimo cenu davanja pravnog saveta odnosno pravnog konsultovanja. Ukoliko nas nakon ovog sastanka angažujete, potpisivanjem punomoćja ili ugovora o zastupanju i pružanju advokatskih usluga, cena prvog pravnog konsultovanja će biti uračunata u sledeću pravnu radnju koju advokat preduzme (npr. pisanje tužbe, ugovora, sporazuma i sl.). Bliže informacije o cenama odnosno advokatskoj tarifi možete pročitati ovde.

Trajanje sastanka zavisi od više faktora: vrste i težine pravnog problema, načina prezentovanja problema od strane lica koje se obratilo za pravnu pomoć i dr. Nakon isteka prvog sata, dodatno se naplaćuje razgovor po započetom satu u iznosu od 1.500,00 dinara.

Za besplatnu pravnu pomoć se možete obratiti službi pravne pomoći u jedinicama lokalne samouprave, Advokatskoj komori ili udruženjima u skladu sa članom 9. Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći.