+381 66 24 20 20 Ponedeljak-Petak: 9 - 17 h office@advocate.rs

Nasledno pravo je skup pravnih normi koje regulišu imovinsko-pravne posledice smrti fizičkog lica.

Pravni izvori naslednog prava su Zakon o nasleđivanju i Zakon o vanparničnom postupku.

Osnov nasleđivanja su zakon i testament (zaveštanje). Ugovor ne može biti osnov nasleđivanja.

Kako je nasledno pravo usko vezano za porodično pravo, ova kancelarija pruža pravne savete i pomoć u pogledu sledećih pitanja iz naslednog prava:

 

  • zakonsko nasleđivanje i nužni deo
  • sačinjavanje testamenta
  • ugovor o ustupanju i raspodeli za života
  • ugovor o doživotnom izdržavanju i dr.

 1,109 total views,  2 views today