O blogu

Porodično pravo je posebna grana prava koja se bavi uređenjem porodičnih odnosa koji nastaju između bračnih i vanbračnih partnera, između roditelja i dece i drugih srodnika,…. Osnovni pravni akt je Porodični zakon Republike Srbije koji je donet 2005. godine. Ovim zakonom uređuju se: brak i odnosi u braku, odnosi u vanbračnoj zajednici, odnosi deteta i roditelja, usvojenje, hraniteljstvo, starateljstvo, izdržavanje, imovinski odnosi u porodici, zaštita od nasilja u porodici, postupci u vezi sa porodičnim odnosima i lično ime.

Ideja za ovaj blog je nastala zbog toga što je porodično pravo, iako naizgled jednostavno, ipak nerazumljivo ljudima – nepravnicima posebno kada se nađu u problemu.

Autori članaka su advokat i socijalni radnik sa dugogodišnjim profesionalnim iskustvom u oblasti porodičnog prava. Članci na ovom sajtu imaju za cilj da približe i pojasne “običnim, narodskim jezikom” kako pravne propise iz oblasti porodičnog prava tako i institucije koje su sastavni deo u donošenju odluka u porodično-pravnim postupcima. Sve ovo je radi lakšeg razumevanja i pripreme za neke od uobičajenih problema na koje možete naići u postupku razvoda, starateljstva, usvojenja i u drugim postupcima vezanim za porodično pravo. Važno je napomenuti da problemi mogu biti vrlo kompleksni i da informacije sa ovog bloga ne bi trebalo tumačiti kao pravni savet za vaš konkretan slučaj.