Oblasti rada

Advokatska kancelarija MNJ pruža pravnu pomoć i savete u svim oblastima prava, a posebno je specijalizovana za pružanje pravne pomoći u oblasti  porodičnog prava. 

Pored pružanja pravne pomoći i saveta, advokatska kancelarija MNJ sprovodi postupak medijacije / posredovanja koji predstavlja oblik mirnog rešavanja sporova.

Tim

Imajući u vidu kompleksnost porodično pravnih odnosa, advokatska kancelarija MNJ, pored advokata, ima za saradnika socijalnog radnika, kako bi se obezbedio multidisciplinaran pristup rešavanju problema.

U cilju rešavanja konkretnog pravnog pitanja, kancelarija saradjuje sa profesorima prava, advokatima specijalizovanim za druge grane prava i stručnjacima iz drugih oblasti kao što su eksperti ekonomskih, medicinskih i drugih nauka.  

Advokatska kancelarija MNJ kontinuirano radi na proučavanju i praćenju novih, inovativnih rešenja u postupcima pred sudovima i institucijama sistema koristeći se primerima dobre prakse iz zemalja u okruženju i šire.

 

Marija N. Jovanović

Marija N. Jovanović

Advokat - Medijator

Rođena 1981. godine u Beogradu. Osnovnu školu i gimnaziju je završila u Zaječaru.

Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Završila master studije – građanskopravnu naučnu oblast – modul “Prava deteta” i odbranila master rad “Pravo na usvojenje”.

Položila je državni stručni ispit u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave.

Završila osnovnu obuku za medijatore/posrednike.

Nakon 12 godina rada u Gradskom centru za socijalni rad u Beogradu i stečenog bogatog praktičnog iskustva u oblasti porodično-pravne i socijalne zaštite, sa pozicije šefa pravne službe, odlučuje da otvori advokatsku kancelariju koja će se baviti prevashodno rešavanjem porodično-pravnih pitanja. 

Porodičnim pravom se bavi  praktično i teorijski – pisanjem naučnih radova i članaka. Objavila je više naučnih radova u časopisu “Pravni život” Kopaoniške škole prirodnog prava kao i nekoliko članaka o porodično-pravnim pitanjima na sajtu Stowe Family Law u Engleskoj.

Član je Advokatske komore Beograda i Advokatske komore Srbije, Međunarodnog društva za porodično pravo (International society of family law) i Evropskog pravnog instituta u Beču.

 

 

 144 total views,  2 views today