+381 66 24 20 20 Ponedeljak-Petak: 9 - 17 h office@advocate.rs

Oblasti rada

Advokatska kancelarija MNJ pruža pravnu pomoć i savete u svim oblastima prava, a posebno je specijalizovana za pružanje pravne pomoći i saveta u oblasti  porodičnog prava.  

Tim

Imajući u vidu kompleksnost porodično pravnih odnosa, advokatska kancelarija MNJ ima za saradnika socijalnog radnika kako bi se obezbedio multidisciplinaran pristup rešavanju problema. Neretko je potrebna posebna priprema za predstojeći sudski postupak kako bi stranka mogla da donosi odluke, oslobođene negativnih emocija, koje će biti usmerene na najbolji interes deteta i uopšte očuvanje minimuma roditeljske i/ili porodične komunikacije i saradnje. 

U cilju rešavanja konkretnog pravnog pitanja, kancelarija saradjuje sa profesorima prava, advokatima specijalizovanim za druge grane prava i stručnjacima iz drugih oblasti kao što su eksperti ekonomskih, medicinskih i drugih nauka.  

Advokatska kancelarija MNJ kontinuirano radi na proučavanju i praćenju novih, inovativnih rešenja u postupcima pred sudovima i institucijama sistema koristeći se primerima dobre prakse iz zemalja u okruženju i šire.

 

Marija Sara N. Jovanović

Marija Sara N. Jovanović

Advokat

Rođena 1981. godine u Beogradu. Osnovnu školu i gimnaziju je završila u Zaječaru.

Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Završila master studije – građanskopravnu naučnu oblast – modul “Prava deteta” i odbranila master rad “Pravo na usvojenje”.

Položila je državni stručni ispit u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave.

Završila osnovnu obuku za medijatore/posrednike.    

Porodičnim pravom se bavi  praktično i teorijski – pisanjem naučnih radova i članaka. Objavila je više naučnih radova u časopisu “Pravni život” Kopaoničke škole prirodnog prava kao i nekoliko članaka o porodično-pravnim pitanjima na sajtu Stowe Family Law u Engleskoj. 

Član je Advokatske komore Beograda i Advokatske komore Srbije, Međunarodnog društva za porodično pravo (International society of family law) i Evropskog pravnog instituta u Beču

Jedan od osnivača je Beogradskog porodičnog centra u Beogradu i saradnik je Centra za dostojanstven rad.  

Takođe je jedan od osnivača Centra za psihosocijalnu i porodičnu zaštitu “NAMA” u Beogradu koje je neprofitno udruženje osnovano sa ciljem pružanja psihosocijalne i porodične podrške i zaštite u predrazvodnom, razvodnom i postrazvodnom periodu.

  

Nataša Đorđević

Dipl. socijalni radnik,  transakcioni analitičar praktičar i specijalista za suzbijanje terorizma, organizovanog kriminala i korupcije

Rođena 1977. godine u Beogradu.

Diplomirala na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beograd.

Osnivač je inovativne agencije za savetodavno-edukativne usluge LISAN Counseling koja je 2021. godine proglašena za inovativnu agenciju na Sajmu ženskog inovacionog preduzetništva u Beogradu. 

Agencija je osnovana sa ciljem pružanja savetodavno-edukativnih usluga u sledećim oblastima:

– partnerski konflikti,

– predbračno, bračno i postrazvodno savetovalište,

– nasilje u porodici,

– problemi mentalnog zdravlja u porodici,

– bolesti zavisnosti i porodica,

– problemi strosti i starenja.

Pre osnivanja Lisan Counselinga, Nataša Đorđević je svoje radno iskustvo sticala u Gradskom centru za socijalni rad u Beogradu, a potom u Psihijatrijskoj ordinaciji “Slavija S – dr Đurđić” kao stručni saradnik dr sci. med. Slavoljuba Saše Đurđića.  

Cilj osnivanja Lisan counselinga je bio da se omogući građanima da se pripreme i osnaže na adekvatan način za rešavanje porodičnih i socijalnih problema. U okviru Agencije LISAN Counseling građani će moći da dobiju sveobuhvatne informacije, psihosocijalnu pomoć, podršku i adekvatnu pripremu za donošenje važnih životnih odluka koje se odnose na porodicu. 

Nataša Đorđević je jedan od osnivača i direktor Centra za psihosocijalnu i porodičnu zaštitu “NAMA” u Beogradu. 

 

 

 3,358 total views,  5 views today