+381 66 24 20 20 Ponedeljak-Petak: 9 - 17 h office@advocate.rs

Porodično pravo je skup pravnih normi koje regulišu odnose u porodici, s jedne strane, i odnose porodice i društva, s druge strane.

Osnovni pravni izvor je Porodični zakon koji je stupio na snagu jula 2005. godine. Ovim zakonom su uređena sledeća pitanja, a u vezi kojih možete u advokatskoj kancelariji MNJ dobiti detaljne pravne savete i pomoć:

 • brak i vanbračna zajednica kao i njihov prestanak
 • vršenje roditeljskog prava (često laici koriste termin “Starateljstvo nad detetom“)
 • preventivni i korektivni nadzor nad vršenjem roditeljskog prava
 • postupak usvojenja – od podnošenja zahteva nadležnom centru za socijalni rad do donošenja rešenja o zasnivanju usvojenja
 • starateljstvo – s tim da se ovde ima na umu starateljstvo nad punoletnim licem,
 • izdržavanje kako dece tako i drugih lica kojima pripada to pravo po zakonu,
 • imovinski odnosi u porodici, 
 • podela bračne tekovine
 • pred/bračni ugovori
 • zaštita od nasilja u porodici,
 • utvrđivanje / osporavanje očinstva / materinstva
 • produženje roditeljskog prava
 • lišenje roditeljskog prava
 • lišenje poslovne sposobnosti i dr.

 

 1,230 total views,  2 views today