Advokatska kancelarija MNJ pruža pravnu pomoć I savete prilikom sačinjavanja ugovora I aneksa ugovora iz oblasti porodičnog, naslednog, obligacionog I stvarnog prava.

Prilikom izrade ugovora, kancelarija se rukovodi najboljim interesom svog klijenta istovremeno poštujući načela autonomije volje, savesnosti I poštenja kao I načelo poštovanja ravnopravnosti ugovornih stranaka.

 522 total views,  3 views today